Privind decizia etapei de încadrare

         PRIMĂRIA ORAȘULUI NEHOIU, titular al proiectului “Sistem de termoficare cartier Lunca Pripor, oraș Nehoiu, jud. Buzău”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Buzău , nu se supune evaluarii impactului asupra mediului, nu se supune evaluării adecvate și nu se supune evaluării asupra mediului in context transfrontalier, pentru proiectul sus menționat, propus a fi amplasat in oraș Nehoiu, sat Lunca Priporului, CF 24418, jud. Buzău.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Buzău, str. Sfântul Sava de la Buzău, nr. 3, județul Buzău, în zilele de luni-vineri, între orele 8-13, precum și la următoarea adresă de internet www.apmbz.anpm.ro     

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Buzău: www.apmbz.anpm.ro

Primar,

Milea Ionuț

Unitatea Administrativ Teritorială NEHOIU, cu sediul în oraș Nehoiu str. Mihai Viteazu, nr. 43, judeţul Buzău, organizează concurs pentru ocuparea a două funcţii contractuale vacante de: muncitor, gradul profesional I, conform H.G. nr. 286/23.03.2011.

Concursul se va desfăşura la sediul UAT oraș Nehoiu astfel:

Probascrisă în data de 29.03.2022, ora 10.00,

Probainterviu în data de 04.04.2022, ora 10.00,

Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

– studii: generale;

– vechime în muncă: minim 5 ani;

Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-ala sediul UAT NEHOIU.

Relaţii suplimentare la sediul: UAT Nehoiu, persoană de contact: Dobre Carmen Monica telefon 0238/504548, E-mail : primarianehoiu@yahoo.com.

PRIMĂRIA ORAȘULUI NEHOIU, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: “Sistem de termoficare cartier Lunca Pripor, oraș Nehoiu, jud. Buzău” , cu amplasamentul in oraș Nehoiu, sat Lunca Priporului, CF 24418, jud. Buzău. Informațiile privind proiectul propus, pot fi consultate pe adresa de internet http://apmbz.anpm.ro a Agenției pentru Protecția Mediului Buzău și la sediul PRIMĂRIEI ORAȘULUI NEHOIU din oraș Nehoiu, str. Calea Mihai Viteazul, nr. 43, jud. Buzău, în zilele de luni-joi între orele 8.30 – 13.00 și vineri între orele 8.30 – 12.00. Observațiile publicului se primesc zilnic la urmatoarea adresa de email office@apmbz.anpm.ro a A.P.M.