Unitatea Administrativ Teritorială NEHOIU,  cu sediul în oraș Nehoiu str. Mihai Viteazu, nr. 43, judeţul Buzău,  organizează concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante, de:  șofer utilaj tip wolla, gradul profesional I,  conform H.G. nr. 286/23.03.2011. 

Concursul se va desfăşura astfel:  

Proba scrisă în data de 12.01.2022,  ora 10.00 ,

Proba interviu în data de 17.01.2022,  ora 10.00,

Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

– studii: medii;

– atestat echipament agabaritic;

– deținere certificat mașinist echipamente mobile;

– permis de conducere categoria: B, C, BE, CE;

– experiență minim 5 ani în conducerea autovehicolelor;

Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a la sediul UAT NEHOIU

Relaţii suplimentare la sediul: UAT Nehoiu, persoană de contact: Dobre Carmen Monica telefon 0238/504548,  E-mail : primarianehoiu@yahoo.com

PRIMAR

MILEA IONUȚ

 1. Informații generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax și/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact:

Unitatea Administrativ Teritorială oraș Nehoiu, str. Calea Mihai Viteazu, nr. 43,județul Buzău, cod fiscal 4055807, tel. 0238/504548, fax 0238/504541, e-mail: primarianehoiu@yahoo.com, tomuta_g@yahoo.ro

 • Informații generale privind obiectul procedurii de licitație, descrierea și identificarea bunurilor care urmează a fi închiriate:

-trei spații proprietate publică a U.A.T. Nehoiu:

 • Spațiu cabinet stomatologie, în suprafață utilă de 18,7 mp, amplasat la parterul construcției C2- Policlinică identificat în Cartea Funciară nr. topografic/cadastral 20188, str. Al. Ioan Cuza, nr. 17 destinat funcționării unui cabinet stomatologic;
 • Spațiu în supraf. utilă de 10,10 mp amplasat la parterul construcției C4 Corp ortopedie identificat în cartea funciară nr. topografic/cadastral 20188, str. 1 Decembrie 1918, nr. 17A;
 • Spații comerciale 1-2 în Complex Alimentar identificat în Carte Funciară nr. topografic/cadastral 20243, str. Calea Mihai Viteazu, nr. 33.

Inchirierea se face conform cu H.C.L. nr. 70/04.11.2021și temeiului legal O.U.G. 57/2019 , art. 332-333.

 • Informații privind documentația de atribuire:
 • Se regăsesc în caietul de sarcini.
  • Modalitatea prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire:
 • La cerere, de la sediul instituției, Biroul Secretariat
  • Denumirea și adresa serviciului din cadrul concedentului, de la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire:
 • Se poate obține de la Serviciul Buget.Finanțe.Contabilitate. Taxe și impozite locale din cadrul Primăriei orașului Nehoiu, str. Calea Mihai Viteazu, nr. 43, județul Buzău
  • Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul:
 • 100 lei/exemplar pentru fiecare imobil în parte, se achită cu numerar la casieria Primăriei orașului Nehoiu
  • Data limită privind solicitarea clarificărilor:02.12.2021, ora 12,00
 • Informații privind ofertele:

4.1    Data limită de depunere a ofertelor: – 10.12.2021 , ora 9, 00

4.2 Adresa la care trebuie depuse ofertele:

Ofertele se depun la Primăria orașului Nehoiu, strada Calea Mihai Viteazu, nr. 43, oraș Nehoiu, județul Buzău, Biroul ” Secretariat”

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă:

– într-un singur exemplar, în două plicuri sigilate: unul exterior și unul interior.

 • Data și locul la care se va desfășura ședinta publică de dechidere a ofertelor:-

 10.12.2021, ora 11,00 la sediul Primăriei orașului Nehoiu, str. Calea Mihai Viteazu, nr. 43, județul Buzău

6. Instanța competentă pentru soluționarea litigiilor apărute – Secția de contencios administrativ a Tribunalului Buzău, Buzău, str. Arhitect Petre Antonescu, nr. 4, telefon 0238717960, fax 0238717959, email tr.buzau@just.ro

7. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 16.11.2021

PRIMAR,

Ionuț Milea

Organizatorul licitației: PRIMĂRIA ORAȘULUI NEHOIU, str. Calea Mihai Viteazu, nr. 43 Județul Buzău, telefon: 0238.504.548, fax: 0238 504 541, e-mail: primarianehoiu@yahoo.com .

Data și ora desfășurării licitației: 11.11.2021, orele: 13:00.

Locul desfășurării licitației: Sediul primăriei orașului Nehoiu, str. Calea Mihai Viteazu, nr. 43 Județul Buzău.

Tipul licitației: Licitație publică cu strigare.

Licitația este organizată și se va desfășura conform prevederilor Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 715/2017.

Data și ora organizării preselecției: 10.11.2021, orele 13:00.

Data și ora limită până la care poate fi depusă documentația pentru preselecție și înscrierea la licitație: 10.11.2021, orele 11:00.

Lista partizilor/grupajelor de partizi care se licitează, prețul de pornire a licitației și pasul de licitare sunt afișate la sediul Primăriei orașului Nehoiu și pe site-ul www.primaria-nehoiu.ro .

Volumul de masă lemnoasă pe picior, oferit la licitație este de 226,87 m.c, u.a 240 E, 240 C Ocolul Silvic Nehoiu Privat.

Masa lemnoasă pe picior rămasă neadjudecată după incheierea licitației nu se poate adjudeca prin negociere, în aceeași zi, în condițiile prevăzute de Regulamentul de valorificare a masei lemnoase, din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 715/2017 și conform prevederilor din caietul de sarcini.

Caietul de sarcini poate fi procurat de la sediul Primăriei orașului Nehoiu, începând cu data de 12.10.2021.

Neîncheierea contractului de vânzare-cumpărare a masei lemnoase adjudecate, în termenul de 10 zile lucrătoare, stabilit prin caietul de sarcini, din culpa exclusivă a operatorului economic adjudecatar, atrage anularea adjudecării pentru masa lemnoasă respectivă și pierderea garanției de contractare aferente.

Garanția de contractare nu se restituie operatorului economic în următoarele situații:

 • Nu a fost încheiat contractul de vânzare-cumpărare a masei lemnoase, în condițiile legii din culpa operatorului economic;
 • Nu a constituit garanția de bună execuție, la data încheierii contractului;
 • Își retrage oferta în perioada de valabilitate a acestuia;
 • A fost încheiat în termen contractul de vânzare-cumpărare a masei lemnoase, iar valoarea garanției, cu acordul părților, se folosește pentru constituirea cauțiunii prevăzute de art. 66, alin. (1) din Legea 46/2008 – Codul Silvic, republicată cu modificările și completările ulterioare, pentru constituirea garanției de bună execuție și/sau pentru plata contravalorii masei lemnoase contractate.

Pentru informații și date suplimentare vă puteți adresa organizatorului – Primăria orașului Nehoiu, persoana de contact: Frățilă Gheorghe, telefon: 0238.504.548, e-mail: primarianehoiu@yahoo.com , fax: 0238.505.541.


Plata se va efectua din contul instituției noastre nr. RO95TREZ24A705000200130X, deschis la Trezoreria Pătârlagele, CUI: 4055807

În noaptea de 05/06 iulie a.c., în timp ce acţiona pe raza de competenţă, un echipaj de ordine publică din cadrul Poliţiei municipiului Buzău, a fost sesizat de un buzoian, despre faptul că două persoane au încercat să pătrundă într-un imobil, situat pe o stradă din muncipiu.

Imediat după primirea sesizării, echipajul s-a deplasat în zona indicată. Poliţiştii au depistat, în interiorul uni imobil, doi bărbaţi – un buzoian de 38 de ani şi un tânăr de 20 de ani, din Prahova.

Din cercetări a reieşit că, cei doi bănuiţi au pătruns în imobilul nelocuit şi ar fi încercat să sustragă material feros.

În cauză s-a întocmit dosar penal pentru săvârşirea infracţiunii de tentativă la furt calificat, iar cercetările sunt continuate de poliţiştii de investigaţii criminale.

Sursa: Realitatea de Buzau

The post Flagrant delict – au fost depistaţi de poliţişti în timp ce încercau să fure dintr-un imobil appeared first on Realitatea de Buzau.