Organizare licitație: Primăria orașului Nehoiu

Organizatorul licitației: PRIMĂRIA ORAȘULUI NEHOIU, str. Calea Mihai Viteazu, nr. 43 Județul Buzău, telefon: 0238.504.548, fax: 0238 504 541, e-mail: primarianehoiu@yahoo.com .

Data și ora desfășurării licitației: 11.11.2021, orele: 13:00.

Locul desfășurării licitației: Sediul primăriei orașului Nehoiu, str. Calea Mihai Viteazu, nr. 43 Județul Buzău.

Tipul licitației: Licitație publică cu strigare.

Licitația este organizată și se va desfășura conform prevederilor Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 715/2017.

Data și ora organizării preselecției: 10.11.2021, orele 13:00.

Data și ora limită până la care poate fi depusă documentația pentru preselecție și înscrierea la licitație: 10.11.2021, orele 11:00.

Lista partizilor/grupajelor de partizi care se licitează, prețul de pornire a licitației și pasul de licitare sunt afișate la sediul Primăriei orașului Nehoiu și pe site-ul www.primaria-nehoiu.ro .

Volumul de masă lemnoasă pe picior, oferit la licitație este de 226,87 m.c, u.a 240 E, 240 C Ocolul Silvic Nehoiu Privat.

Masa lemnoasă pe picior rămasă neadjudecată după incheierea licitației nu se poate adjudeca prin negociere, în aceeași zi, în condițiile prevăzute de Regulamentul de valorificare a masei lemnoase, din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 715/2017 și conform prevederilor din caietul de sarcini.

Caietul de sarcini poate fi procurat de la sediul Primăriei orașului Nehoiu, începând cu data de 12.10.2021.

Neîncheierea contractului de vânzare-cumpărare a masei lemnoase adjudecate, în termenul de 10 zile lucrătoare, stabilit prin caietul de sarcini, din culpa exclusivă a operatorului economic adjudecatar, atrage anularea adjudecării pentru masa lemnoasă respectivă și pierderea garanției de contractare aferente.

Garanția de contractare nu se restituie operatorului economic în următoarele situații:

  • Nu a fost încheiat contractul de vânzare-cumpărare a masei lemnoase, în condițiile legii din culpa operatorului economic;
  • Nu a constituit garanția de bună execuție, la data încheierii contractului;
  • Își retrage oferta în perioada de valabilitate a acestuia;
  • A fost încheiat în termen contractul de vânzare-cumpărare a masei lemnoase, iar valoarea garanției, cu acordul părților, se folosește pentru constituirea cauțiunii prevăzute de art. 66, alin. (1) din Legea 46/2008 – Codul Silvic, republicată cu modificările și completările ulterioare, pentru constituirea garanției de bună execuție și/sau pentru plata contravalorii masei lemnoase contractate.

Pentru informații și date suplimentare vă puteți adresa organizatorului – Primăria orașului Nehoiu, persoana de contact: Frățilă Gheorghe, telefon: 0238.504.548, e-mail: primarianehoiu@yahoo.com , fax: 0238.505.541.


Plata se va efectua din contul instituției noastre nr. RO95TREZ24A705000200130X, deschis la Trezoreria Pătârlagele, CUI: 4055807

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *